Door: Twan Aulbers en Daniëlle van der Klein-Driesen

De eerste trainingsmaand van de trainers van PAC, S.B.V Excelsior en Intime Tennis Academy is begonnen. Waar Excelsior en Intime Tennis Academy al een aantal jaar samenwerkt met Daniëlle, was het voor PAC de aftrap wat betreft de integratie van mentale training op de atletiekbaan.

We willen dat kinderen beter worden in hun sport en plezier houden, maar welke rol speelt de coach daarin?

 

PAC Atletiek Trainers

We deden de aftrap bij PAC Belofte, D1 en D2.  We troffen een mooie mengelmoes van een aantal ervaren trainers en net beginnende trainers. De inhoud van de trainers training richt zich op:

  • Verbinding in de driehoek ouders-atleet-coaches
  • Mentaal trainen als vast onderdeel van het atletiekprogramma

“Team Flow droomt ervan dat mentaal trainen net zo normaal wordt als loopscholing.”

Net als bij veel andere sportclubs besteden de trainers van PAC zeker aandacht aan het mentale, alleen het gebeurt vaak onbewust en het is maar net afhankelijk wie er voor de groep staat hoe dat wordt aangeboden.

De trainers hebben zeker een hoge interesse in het mentale aspect. Sommige trainers weten door hun werk of opleiding er al meer van. Samen willen we kijken hoe we kunnen aansluiten op de kennis die er al is en hoe we ‘mentaal’ structureel in het fysieke atletiekprogramma krijgen.

 “Bij het verspringen laat ik mijn atleten wel eens hun stappen tellen.

Of je nu wel of geen topsporter wordt, het trainen van zelfvertrouwen, concentratie, plezier maakt je weerbaarder op school en het dagelijks leven.

Hoe dan?

De coaches gaan de komende maanden op verschillende manieren aan de slag:

  • Kijk in perspectief waarbij de coaches nagaan hoe zij coachen en welk effect dit (mentaal) heeft op hun atleten.
  • Handel in perspectief waarbij de coaches mentale trainingsoefeningen in hun atletiektraining verwerken, die zelfvertrouwen en plezierbeleving stimuleren.

Ze leren dit met de online trainerstraining KOP IN, waarin ze stap voor stap hun eigen coachgedrag onder de loep nemen en oefenen met het verwerken van mentale trainingsvormen tijdens hun atletiektraining.

Kijkend perspectief creëert bewustwording over coachgedrag of de interpretatie van dat gedrag door te observeren. Handel in perspectief doet dat juist door te doen. 

Paula Siersma (Jeugdcoördinator PAC)

Bij PAC hebben we fijne ouders

Sport in Perspectief gaat uit van de driehoek ouders-atleet-coach en heeft tot doel de verbinding onderling te versterken. We waren uiteraard benieuwd naar de ervaringen van de PAC trainers met de ouders. “Wij mogen ons in onze handjes knijpen met deze ouders,” zegt een trainer.  “Nooit zijn er echte problemen” vinden ook de anderen. “Misschien dat een enkele ouder naar te veel wedstrijden gaat, maar dat zijn uitzonderingen.”

Het is inherent aan het gezonde en positieve klimaat dat om PAC heen hangt. Wanneer we zelf gaan kijken bij een woensdagavondtraining zien merken we die fijne sfeer op. Hier kan een kind kind zijn. De trainers hebben door wat uitval van collega’s best flinke groepen, maar houden het enthousiasme erin.

Mooie is dat de jeugd van PAC heel succesvol is bij de competitie. Zou er een verband zijn tussen dit plezier en presteren?

Over twee weken gaan wij de PAC ouders mentaal trainen. Wij zijn zeer benieuwd naar hun ervaringen. Zijn de ouders ook zo positief?

Wil je meer lezen, klik het boek aan: