Het Sport in Perspectief programma

Een plezierig en veilig sportklimaat … hoe doe je dat?

Stoor je je aan de ouders? Wil je jouw trainers pedagogisch en didactisch scholen? Ervaren je sporters te veel druk? Wil je een veilig en plezierig klimaat op de club?

Sport in Perspectief gaat er vanuit dat een positieve beleving van sport een gedeelde verantwoordelijkheid is van de coaches, ouders en sporters.

Sport in Perspectief is een multimediale pedagogische methode voor sportclubs en talentencentra. Het geeft sporters, ouders en coaches inzicht in wat zij zelf kunnen doen voor een positieve sportcultuur.

Het programma & inschrijving

In een programma van vijf maanden worden ouders, sporters en coaches zich bewust van hun eigen gedrag op het veld, in de kleedkamer, langs de lijn, via de app, in de auto en thuis.

De Rode draad is een vijftal thema’s: Rol, Verwachtingen, Communicatie, Blik & Handelen en Plezier die telkens terugkomen in de workshops, de online-training, het boek, de toolkit en de veldtraining. Zie hieronder voor een overzicht van het gehele programma.

Er wordt gewerkt met herkenbare situaties over (on)zichtbare druk, pubergedrag en selectiebeleid.

 • De coach en ouders gaan aan de slag om het zelfvertrouwen en de plezierbeleving van de sporters te stimuleren.
 • De sporters leren wat zij zelf kunnen doen sport leuk te houden bij winst en verlies.

Ouders, sporters en coaches krijgen twee soorten opdrachten:

‘Kijk in Perspectief’

Dit gaat over zelfkennis en begrip hebben voor de ander.

‘Handel in Perspectief’

Hierbij gaat het om actieve mentale trainingsvormen.

 

  Inschrijven

  Via NOC*NSF kun je als club het basispakket van Sport in Perspectief vergoed krijgen.

  Eerst worden wensen en verwachtingen afgesproken en vastgelegd zodat het Sport in Perspectief programma past bij de sport en bij de specifieke vraag van de club. De Sport in Perspectief Trainer legt uit hoe het programma werkt, maar stemt ook de praktische mogelijkheden af.

  Inhoud van het programma

  Vijf onderdelen

  Het gehele Sport in Perspectief programma duurt vijf maanden en bestaat uit de volgende onderdelen die ook los aangeschaft kunnen worden. 

  Workshop voor de coaches

  In de workhop ‘KOP IN’ gaan coaches  samen op zoek naar oplossingen voor mentale belemmeringen binnen hun  groep of team. Zij leren hoe zij hun sporters mentaal versterken en ouders bij de training betrekken.

  Workshop voor de ouders

  In de ‘Als je maar wint’ workshop krijgen ouders rolduidelijkheid. Ze gaan samen aan de slag en leren hoe zij hun kind op een positieve manier kunnen steunen bij trainingen en wedstrijden.

  Boek: 'Als je maar wint'

  Als je maar wint geeft een eerlijke inkijk in het leven van sportouders en hun kinderen. Het is een praktisch boek met veel tips en oefeningen voor thuis, in de auto en langs de lijn. Het is geschreven door Daniëlle van der Klein-Driesen, sportpsycholoog en directeur van Flow Mentale Training.

  Toolkit

  Ieder thema heeft een toolkit plaat, die de inhoud visueel samenvat: dilemma en oplossing.

      

  Online Trainers programma 'KOP IN'

  Coachen is een vak. Daarom is er voor coaches een pedagogische en didactische bijscholing die laagdrempelig en praktisch toepasbaar is.

   

  Doelgroepen

  Het programma is ontwikkeld voor ouders, sporters en coaches. De inhoud wordt op maat gemaakt voor talentsport- of breedtesport, individuele- of teamsport, soort sport.

  We onderscheiden:

  • Sporters prépuberteit, basisschool 9-12;
  • Sporters puberteit, middelbare school 13-16;
  • Coaches: basis en verdieping.

  Thema’s

  Elke maand komt er een ander thema aan bod. De coaches gaan zelf aan de slag met de inhoud tijdens hun fysieke trainingen. Zo hoeft het hen weinig extra tijd te kosten. Zij krijgen hierbij hulp en ondersteuning van de Sport in Perspectief trainers, maar ook digitaal met de online training.

  Rol

  Hoe kan ik het beste bijdragen?

  Verwachtingen

  Hoe blijf ik oordeelvrij?

  Communicatie

  Hoe geef ik positieve signalen?

  Blik en handelen

  Hoe kijk en doe ik?

  Plezier

  Hoe houd ik het leuk?

  Programma in vijf maanden

  =

  Maand 1: Workshop 'KOP IN' voor coaches (binnen).

  De coach is leidend in het project. In een eerste bijeenkomst wordt geïnventariseerd tegen welke mentale belemmeringen de coaches aanlopen, op en rond het veld. De coach volgt een online trainingsprogramma en leert zichzelf en zijn sporters kennen, maar ook hoe hij mentale vaardigheden (zelfvertrouwen en plezier) in zijn fysieke training verwerkt. 

  =

  Maand 2: Workshop 'Als je maar wint' voor ouders (binnen).

  Ouders hebben de grootste invloed op hun kind. Daarom is het zo belangrijk dat ze weten hoe ze positief steun bieden, begrenzen en loslaten. Zij krijgen het boek Als je maar wint, waarin ook de vijf thema’s worden gevolgd. Daarnaast krijgen ze uitleg over de Toolkit.

  =

  Maand 3 en 4: De Veldtraining

  De ouders, coach en sporters gaan samen en zelfstandig actief aan de slag. Er zal veel gelachen worden. De sporters krijgen de kans zich eerlijk uit te spreken waar ze zich aan storen en wat helpt. Ouders mogen vragen stellen en coaches kunnen hun regels en wensen uitspreken. De afspraken worden vastgelegd.

  =

  Maand 5. Afsluiting en borging

  De Sport in Perpectief Trainer stemt af wat er verbetert is en wat er nog nodig is. Ook wordt uitgelegd hoe de clubcoaches door middel van het Train de Trainer Principe de andere trainers van de club kunnen bijscholen en zo het veilige en plezierige sportklimaat in de gehele club te verspreiden.

  Er is ruimte voor extra intervisies, het bestellen van extra online-trainingen, boeken of toolkitplaten.

   

  Interesse in het programma?