Over Daniëlle

"Ik wil de jeugdsport veranderen, zodat presteren en plezier hand in hand gaan."

Sportpsycholoog en orthopedagoog

Ruim vijfentwintig jaar werk ik met kinderen en jeugdigen, ouders en coaches in onderwijs en sport. Ik studeerde af aan de PABO en Pedagogische Wetenschappen (orthopedagogiek) en ben geaccrediteerd SPORTPSYCHOLOOG VSPN® en docent sportpsychologie VSPN.

Vanuit mijn praktijk Flow Mentale Training geef ik individuele- en team mentale begeleiding voor zowel talenten als topsporters. Ik ben vaak op het sportveld, de baan of de mat te vinden. Dat doe/deed ik samen met o.a. TTC Hippische Sport, RTC Volleybal, RTC Tennis, RTC Turnen en LOOT-school Thorbecke Voortgezet Onderwijs.

GAS en REM methode

Ik heb de GAS en REM methode ontwikkeld. Dit is een mentale leerlijn waarbij talentvolle sporters tussen hun 12e en 18e jaar structureel mentale vaardigheden trainen als vast onderdeel van het fysieke programma. Er hoort een boek bij

Bij S.B.V. Excelsior <13 t/m <21 en bij de Intime Tennis Academy trainen we iedere maand een ander thema. Hierdoor leren de coaches hun spelers goed kennen en krijgen de spelers de kans mentaal weerbaar te worden. Of ze nu wel of geen topsporter worden, ze leren vaardigheden voor het leven.

 

Sport in Perspectief

Met Sport in Perspectief lijkt alles wat ik doe en deed op z’n plek te vallen. De kennis en ervaring van de GAS en REM leerlijn is hierin verwerkt. We hebben een professioneel en een fijn team met een hart voor sport. Er is een bijscholingsprogramma waarmee we (nieuwe) Sport in Perspectief-trainers opleiden. En een boek voor sportouders en trainers die met jonge sporters werken:

Door de steun van sterke partners waaronder NOC*NSF kunnen wij clubs in heel Nederland helpen een positief sportklimaat te realiseren.

Mijn missie

Elke sport (topsport, breedtesport en elk soort sport) heeft z’n eigen mentale aandachtspunten en bijzonderheden. We kunnen met z’n allen (bonden, bestuurders, clubs, (para)medici, coaches, ouders, sporters) de sportwereld plezieriger en veiliger maken.

Daarvoor is verbinding nodig. Waarbij we de ander vriendelijk benaderen, elkaar durven aanspreken en van elkaar willen leren ongeacht je positie binnen de sportwereld.