‘Sport in Perspectief is een multimediale methode die sportaanbieders helpt de voorwaarden te creëren om een positief sportklimaat te realiseren.

Dit gaat echt verschil maken, wanneer de methode op grote schaal gebruikt gaat worden. Daarom wil Flow Mentale Training met hulp van sterke partners het succes van Sport in Perspectief voorzetten bij zoveel mogelijk sportverenigingen in Nederland.

Gefeliciteerd, u bent de winnaar van de Nationale Sportinnovator Prijs 2022!

Goed

De jury heeft het volgende kwaliteitsoordeel over uw aanvraag gegeven: ‘goed.’ Het kwaliteitsoordeel is als volgt onderbouwd:

• De jury is positief over het plan van aanpak en de inzet van de verschillende deelproducten om het sportplezier bij sportclubs te vergroten. Er is een duidelijke urgentie uitgewerkt om een aantal knelpunten wat betreft opschaling op te lossen. De passie en expertise spat volgens de jury van het stuk af, maar het plan had op onderdelen concreter gekund.
• Het plan lijkt realistisch en er is vertrouwen bij de jury in de organisatie Flow Mentale Training en haar samenwerkingspartners.

11 mei 2022 is de prijsuitreiking.

In de flow

Team Flow heeft Sport in Perspectief wetenschappelijk onderzocht, ontwikkeld en getest. Er zijn workshops, veldtrainingen voor coaches, sporters en ouders, een Online Trainers Training KOP IN en twee boeken: ‘GAS en REM in de sport. Mentaal Sterk Coachen en Als je maar wint. Sportouders in Perspectief.’ De clubs zijn enthousiast. Team Flow streeft ‘als een topsporter’ voortdurend naar verbetering, waarbij we de kennis en feedback van de clubs gebruiken. Wij beseffen dat als we meer sportverenigingen willen laten profiteren van Sport in Perspectief, we hulp nodig hebben.

Die krijgen we gelukkig van:

 • Rotterdam Topsport,
 • Rotterdam Sportsupport,
 • De Erasmus Universiteit Rotterdam,
 • Excelsior Rotterdam,
 • PAC,
 • Geoffrey Berens Karate,
 • De Atletiekunie,
 • De Gemeente Amsterdam,
 • Turnz Amsterdam Gymnastics,
 • Verdwaalniet,
 • Fitsurance,
 • Rotterdam E-Health Agenda,
 • Stichting WIN-WIN en
 • Uitgeverij Lucht.

Zij helpen ons gezond te groeien, zodat de kwaliteit en het gedachtegoed van Sport in Perspectief behouden blijft.

Team Flow:

De sporter centraal

Hoewel het sportplezier bij sportclubs en talentencentra gelukkig hoog is, maken wij ons toch zorgen. We merken een wankel evenwicht tussen presteren en plezier op.

De jonge sporters spreken zich uit.

 • Ik word gek van het gezeik in de auto van mijn vader.
 • Mijn moeder pakt altijd mijn spullen in. Logisch dat ik dat niet zelf doe.
 • Wanneer ik (keeper) een lange bal krijg, dan twijfel ik over de keuzes. Ik ben dan bang het fout te doe.
 • Bij wedstrijden presteer ik onder. Soms ben ik zo gespannen. Ik heb slechte gedachtes. Soms heb ik mijzelf niet onder controle. Mijn trainer kan ook heel gespannen zijn.
 • Vaak denk ik: ‘ik ben slecht’.

”Als de trainer het niet zegt, dan moet ik het wel roepen.”

– Voetbalvader

De ouders willen positief steunen, maar weten vaak niet hoe. Zij worden door clubs snel lastig en storend gevonden. Bij talentsport zitten ouders soms wel twintig uur per week naar hun eigen kind te kijken. In breedtesport kan het zijn dat de ouders (soms verplicht) zelf de training moeten geven.

De coaches (lees ook trainer) missen kennis in hoe ze de ouders op een positieve manier bij de sport betrekken en rolduidelijkheid geven. Onbewust doen zij al veel met het ‘mentale aspect’ van sport, maar een structurele mentale opleidingsstrategie toepasbaar in de praktijk mist.

Daarom moeten we er met z’n allen energie insteken. Niet alleen op papier, maar in de praktijk: op en langs het veld, de baan, de vloer en in het water.

“Sportplezier ontstaat pas wanneer we, met de onplezierigheid van sport om leren gaan.”

Sport is een metafoor voor het leven. Soms gaat het heel lekker, af en toe lukt het voor geen meter of is de (fysieke) inspanning heel zwaar.  Zo sta je op het podium, zo val je buiten de selectie of heb je een blessure. Jonge sporters ervaren druk door het ‘moeten presteren’ op school en in de sport. De verwachtingen zijn vaak hoog vanuit henzelf en de omgeving. Terwijl het onmogelijk is voortdurend PR’s te halen en vaak is een ander gewoon beter.

Het helpt wanneer jonge sporters leren: taakgericht en rustig te blijven, vertrouwen in zichzelf los van het resultaat. Waarbij ze van de volwassenen de kans krijgen fouten te maken en oplossingen te zoeken. Daar gaan ze sterker van sporten en worden ze weerbaar van als mens.

Wij dromen groot:

• Alle coaches die kinderen/jeugd trainen in top- en breedtesport zijn pedagogisch, sportpsychologisch en didactisch opgeleid voor het werken met kinderen en ouders.
• Mentale training voor jonge sporters en hun ouders, is een vast onderdeel van het opleidingsprogramma van sportclubs.

Bij onze missie hebben we sportbonden, gemeenten en besturen hard nodig. Het krachtenveld hiertussen is voelbaar en voor ons soms hard knokken. Er wordt veel geschreven en geroepen over veiligheid en plezier in de sport. Dat is waardevol. Maar het staat of valt met hoe het in de praktijk door alle betrokkenen wordt toegepast. Daar ligt onze focus.

 

De driehoek coaches-sporters-ouders

We hebben geen toverstafje, maar we zorgen dat trainers, sporters en ouders met elkaar in gesprek gaan over selectie, tribunebeleid, aantal trainingsuren of mentale steun bij wedstrijden. Dat geeft soms flinke discussies.

25 uur trainen + 20 uur school + 10 uur huiswerk + 10 uur in de auto  = ………

Wanneer je elkaar nieuwsgierig bevraagt kom je samen tot mooie ideeën en ontstaat er begrip en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daar begint positieve verandering.

Inspirerend sportklimaat

We zijn er nog niet. Net als bij de sporter, verloopt ook onze weg hobbelig. Flow is heel sterk op de inhoud. Door de Sportinnovator Prijs kunnen we hulp inschakelen voor business en organisatie, waar we minder kaas van gegeten hebben.

Maar we zijn al trots op de mooie rewiews:

“Sport in Perspectief biedt heldere toepassingen en inzichten om tot een inspirerend sportklimaat te komen.”

– Peter Blangé
Directeur Rotterdam Topsport

 “Onze complimenten dat jullie een grote verscheidenheid aan producten voor de diverse doelgroepen hebben ontwikkeld. Deze integrale benadering gaat zeker helpen bij het vergroten van het zelfvertrouwen en plezierbeleving van kinderen.”

Niels Reijgersberg,
Programmamanager Sportonderzoek & Sportinnovator ZonMW

“Daniëlle heeft voor ons als organisatie en vooral voor de jeugdopleiding al veel kunnen betekenen. Via haar GAS en REM Leerlijn/boek is een eerste aanzet gegeven in het bewustwording gedrag van jeugdspelers en trainers. Met Sport in Perspectief en haar boek ‘Als je maar wint’ is de driehoek gemaakt van sporter-coach-ouder. Wij merken als organisatie een verandering van eenieder die te maken heeft met Daniëlle en haar aanpak. We merken een goede vibe in de club, het belangrijkste is dat de ouders ervan overtuigd zijn, dat dit hun kind helpt in hun ontwikkeling als sporter en als mens.”

Marco van Lochem,
Hoofd Jeugdopleiding Excelsior Rotterdam

“Ik vond het bijzonder leuk en leerzaam om deel uit te maken van de workshop zodat ik zelf de reacties van een aantal ouders van zeer nabij kon zien en horen. Door met sommige feiten of situaties te worden geconfronteerd leer je volgens mij dat je als ouder echt moet nadenken over hoe en wanneer je reageert op voorkomende situaties en hoe de ouder zijn/haar kind het beste kan begeleiden en coachen. Niet alleen het belang van het eigen kind telt, het gaat om alle kinderen die veel plezier willen beleven aan hun teamsport en binnen die omgeving natuurlijk het beste nastreven. Maar zeker niet ten koste van alles. Ik complimenteer jullie met jullie bijzonder enthousiaste presentatie met heel veel kennis en kunde.”

Rob de Vries,
Voorzitter Alexandria ‘66

TURNZ Amsterdam Gymnastics heeft afgelopen jaren samengewerkt met Flow Mentale Training aan Sport in Perspectief. Samen zoeken we, al vallend en opstaand, passend en metend naar wegen om mentale vaardigheden op vanzelfsprekende wijze in de turntrainingen te introduceren en te verweven. Daarnaast werken we aan zo optimaal mogelijke communicatie binnen de driehoek van sporters, trainers en ouders, in de praktijk en samen: op de tribune, in de zaal, in de (wandel)gangen. Dit vinden we binnen TURNZ belangrijk om ons voor in te zetten. Niet alleen om te onderzoeken hoe en wat werkt, maar ook om de bevindingen duurzaam in te bedden in de organisatie en blijvend te ontwikkelen. Met Flow Mentale Training, en binnen het kader van Sport in Perspectief, vinden we de inhoudelijk kennis, de praktische vaardigheden en de begeleiding om dat te doen en daarmee het straks ook zelf te kunnen voortzetten.

– Femke Lutgerink
Turnmoeder, bestuursvoorzitter en communicatieadviseur TURNZ Amsterdam

De mentale training die ik nu toepas in mijn training was er soms al, maar ik ben mij er nu een stuk bewuster van. In de meeste trainingen laat ik wel een aspect hiervan terug komen. Met name het omgaan met teleurstellingen en de ongelijke strijd, vind ik persoonlijk belangrijk om over te dragen aan de atleten. Daarnaast zijn focus en vertrouwen terugkerende thema’s. De mentale training verstop ik in de reguliere trainingen, in spelletjes en onderlinge wedstrijdjes. Bijvoorbeeld een wedstrijd waar een medicinebal van A naar B moet. Waarbij het ene team een bal krijgt die drie kilo zwaarder is, of het bewust opgeven van een te krappe te lopen tijd. Als ze deze tijd niet lopen, moeten zij dit nogmaals doen. Ik bespreek na wat dit met hen deed. Er zijn een hoop creatieve manieren om de mentale training toe te passen. Ik merk dat het de atleten helpt bij wedstrijden sneller te herstellen na een in hun ogen teleurstellend resultaat.

– Patrick Jack,
Atletiekvader, atletiektrainer PAC B-junioren

Dankjewel

Team Flow dankt iedereen die bij het project betrokken is voor de grote inzet, humor en expertise. Heel veel dank ook aan de samenwerkingspartners van Flow en de verenigingen, de coaches, sporters en ouders, waar wij Sport in Perspectief draaien: Excelsior Rotterdam, Alexandria ‘66, PAC, CAV Energie, AtVantage Tennis Academy, Aikido Rotterdam, TC Capelle, Turnz Amsterdam Gymnastics, ADO Korfbal, HC Victoria, VVGZ, VV Seolto, AV Groene Ster, Groene Ster HB, Gemeente Zwartewaterland.

Wil je meer lezen:

Lockdownmeting: Wat doet het met kinderen als er geen ouders langs de lijn staan?