Het geeft heerlijke rust. Spelers krijgen van ons duidelijke coaching en doordat er geen ouders zijn die roepen twijfelen ze niet.
– Coach

Geen ouders op het sportterrein

“Als mijn vader schreeuwt vind ik dat irritant.” 

Corona loste het dilemma ‘wat moeten we nu met die sportouders’ in één keer op. Ouders mogen niet meer op de sportclub komen en moeten op het parkeerterrein wachten tot hun kind klaar is. Een aantal ouders blijven door de hekken kijken in de hoop toch een glimp van hun kind op te vangen. Ik zag zelfs een vader die zijn keukentrapje had meegenomen om over de heg te kijken. Het toont de grote inzet van ouders en dat ze hierin af en toe doorschieten.

Ouders zijn de belangrijkste personen voor een kind. Ook bij afwezigheid blijft er een lijntje ouders-kind.

“Wanneer mijn vader roept goed gedaan of klapt, dan krijg ik daar motivatie van en maak ik sneller een goede sliding.”

 

Lockdownmeting bij hockey, voetbal en atletiek

Wanneer ouders bij de goal gaan roepen raak ik uit mijn concentratie.

Er is nu een unieke situatie. Team Flow was benieuwd wat het nu echt doet met een kind wanneer zijn of haar ouders fysiek afwezig zijn op de sportplek. Samen met de Erasmus Universiteit onderzochten we de stress- en plezierbeleving bij het trainen en het doen van oefenwedstrijden zonder ouders. We (Steffy, Hedwig en Daniëlle) namen vragenlijsten af bij 229 kinderen tussen de negen en twaalf jaar bij hockey, voetbal en atletiek.

“Ik mis het juichen. Ouders geven je motivatie dat je het goed doet. Goed zo! Ze geven complimenten. Soms roepen ze: ‘Wat doe je nu weer’. Dan sta ik een beetje voor paal.”

Resultaten

Druk ervaren zonder ouders bij oefenwedstrijden en trainingen

  • De meeste kinderen (ongeveer 69%) merken geen verschil in hun spanning en stress.
  • Bijna een kwart van de kinderen (23%) maken zich minder zorgen, zijn minder bang om slecht te presteren, voelen zich minder zenuwachtig en minder onzeker en hebben meer zelfvertrouwen.
  • Een klein deel van de kinderen (8%) voelen zich minder op hun gemak.

“Als ik een compliment krijg over een actie voel ik mij zekerder. Irritant vind ik het als er gezegd word: “Ga eens voetballen, wat doe je nu.”

Plezier 

  • De meeste kinderen (ongeveer 70%) merken geen verschil in hun plezier.
  • 20% van de kinderen zegt  meer plezier te hebben en vinden dat ze nu meer leren.
  • 10% van de kinderen vinden oefenwedstrijden/trainingen minder leuk en minder prettig zonder ouders. 

“Ik vind het fijn dat mijn ouders door corona afwezig zijn. Normaal staan zij heel hard te coachen en dat vind ik niet zo fijn. Ik kan mij dan niet zo goed concentreren en daar niet presteren. Ik vind het wel leuk als ze juichen als ik scoor.”

 

Samengevat

“Nu mijn ouders er niet zijn, ga je voor jezelf presteren en hoef je het niet te doen voor je ouders.”

De meeste kinderen merken geen verschil in hun sportbeleving (spanning/stress, zelfvertrouwen en plezier) dat de ouders er nu niet zijn. “Het maakt mij weinig uit,” zegt een tienjarige voetballer. “Ik vind het leuk als ze er wel zijn, maar het is ook prima nu ze er niet zijn.” Dat is mooi, want dat betekent dat hij zijn sport zelfstandig beleeft en niet afhankelijk is of pa of ma langs de kant staat.

Bijna een kwart van de kinderen geeft toch wel aan het relaxter te vinden nu ouders afwezig zijn. Kinderen willen het heel graag goed doen voor hun vader en moeder. Wanneer we hierop doorvragen gaat het vaak om de opmerkingen die ouders maken ‘corrigerend of coachend’, die kinderen als vervelend ervaren. Ze zeggen in koor: “Het helpt ons als ouders positief aanmoedigen.” Als we eerlijk zijn weten we dat allang! In praktijk is het best lastig als ouders om neutraal te blijven. Ouders gunnen hun kinderen het beste, zij willen fouten voorkomen en hopen dat hun adviezen daarbij helpen.

Zeg gewoon “Veel plezier” bij aanvang en na afloop “Hard gewerkt, mooi om te zien.”

 

Het kleine deel van de sporters die het heel lastig vindt zo zonder ouders, wordt nu flink op de proef gesteld. Hopelijk komen ze er achter dat het prima gaat. Ouders kunnen daarin helpen door te benoemen: ‘Ik geloof dat jij het kan.’

 

Sport in Perspectief Tip

Laat je goedbedoelde inhoudelijke en (spel)technische tips achterwege, die de foute acties vaak groter maken dan ze zijn. Zeker in de topsport zie ik veel jonge sporters die al heel kritisch op zichzelf zijn. Daar kom jij dan nogeens bovenop. Je kind maakt fouten, dat is logisch wanneer je in een leerproces zit. Als je kind ontevreden is over zijn of haar presteren vraag je: “Wat kan jij de volgende keer doen, om het beter te laten gaan?” Zo leer je jouw kind energie te steken in datgene waar hij zelf invloed op heeft. Wanneer hij oplossingen gaat zoeken, wordt hij sterker en slimmer.

Wat zou het mooi zijn als ouders weer langs de lijn mogen staan en vrij uit kunnen juichen. Waarbij we de kennis van de lockdown gebruiken: Onze kinderen doen het prima zonder ons op het sportveld.

 

“Ik vind het leuk als mijn ouders de wedstrijd kunnen zien.” 

Wil je meer lezen klik aan: Als je maar wint. Sportouders in Perspectief

Naar aanleiding van dit blog schreef Trouw dit artikel:

https://www.trouw.nl/sport/corona-als-les-voor-de-sportouder-de-kinderen-redden-het-prima-zonder-commentaar-van-de-zijlijn~b9b0c579/