Met Sport in Perspectief wonnen wij de Nationale Sportinnovator Prijs. We zitten nu in de ontwikkelingsfase. In het nieuwe sportseizoen gaan we testen en uitvoeren bij S.B.V. Excelsior, Intime Tennis Academy en PAC Atletiek. Sport in Perspectief geeft een oplossing op een belangrijke pijler van het Nationaal Sportakkoord: De positieve sportcultuur. Hoe krijg je dat als club of talentencentrum voor elkaar? We hebben geen toverstafje. Er zal alleen iets veranderen als alle betrokkenen zich bewust worden van hun eigen gedrag op het rond het veld en het nut gaan inzien daar iets in te veranderen. Zodat we in plaats van naar de ander wijzen: die is echt erg… naar onszelf kijken. Ouders, coaches en kinderen zijn samen verantwoordelijk voor een positieve sportbeleving. Daarom gaan we met hen oefenen op het veld, de baan, de mat of in het water. 

 

Die sportouders

Sportouders willen het graag goed doen voor hun kinderen. Ze doen hun best alle ballen hoog te houden voor gezin, school, sport en werk. Toch wordt er vaak negatief over ouders gesproken. De grens tussen stimuleren en pushen is smal. Onbewust gaan ze soms over die lijn.

Maar ouders zijn niet als enige verantwoordelijk voor de sfeer op de sportplek.

Die coaches

Trainers willen de passie voor hun sport overbrengen, maar krijgen nauwelijks pedagogische scholing. In de breedtesport worden ouders en jonge sporters voor de groep gezet. In de topsport zijn de coaches beter voorbereid. Alleen ontbreekt vaak een duidelijke visie voor het maken van verbinding met kinderen en ouders en het aanleren van mentale vaardigheden voor meer weerbaarheid.

Mentale training is geen vast onderdeel van het trainingsprogramma.

Die sporters

Jonge sporters vertellen dat ze van hun sport houden en met plezier trainen. Het is de context waarin het gebeurt, die ze soms als stressvol ervaren. Het gevoel van moeten presteren voor zowel school als sport geeft druk. De hoge verwachtingen komen van de ouders en/of de coach, maar ook de kinderen kunnen de lat op irreële hoogte leggen. Fouten zorgen dan voor frustratie en onzekerheid. De sportwereld wordt pas plezierig als we de sporters (ouders en coaches) leren omgaan met de onplezierigheid van sport.

Het gevoel van oneerlijkheid roept frustratie op bij alle betrokkenen, zoals: beslissing van de scheidsrechter, onduidelijke selectiecriteria of het aantal speelminuten. 

Winst is zichtbaar, waardoor we daar snel op reageren. Het geeft de sporter kortdurende motivatie. Terwijl plezier en zelfvertrouwen de belangrijkste voorspellers zijn voor duurzame motivatie voor sport. Alleen dit is abstract, daarom lastiger om op te reageren.

Wanneer kinderen een jaar of vijftien, zestien zijn en er andere dingen op hun pad komen stopt ongeveer de helft met sporten. Dat willen we voorkomen.

Het probleem ligt in de driehoek: ouders-sporter-coach. De oplossing kan alleen komen vanuit de driehoek.

Wat is Sport in Perspectief?

Sport in Perspectief is een pedagogische methodiek die er vanuit gaat, dat een positieve beleving van sport een gedeelde verantwoordelijkheid is van ouders, sporters en coaches. Om verandering in gedrag te weeg te brengen, moet iedereen bij zichzelf beginnen. Elke actie geeft een reactie. Het moet duidelijk zijn wat ieders rol is. Ouders, sporters en coaches oefenen op het veld, de baan of de mat met: kijken en handelen vanuit verschillende perspectieven (jezelf-de ander/winnen-welzijn). Ze leren mentale vaardigheden om met het competitie-element van sport om te gaan. Het doel is dat de kinderen op de lange termijn hun motivatie voor sport behouden. 

Tijdslijn: 

Ontwikkelen: jan t/m sept 2020. Testen/uitvoeren: sept 2020 t/m juni 2021 bij Excelsior, Intime Tennis Academy en PAC Atletiek. Daarna verspreiding bij clubs/talentencentra.

Hoe werkt dat? 

Rode draad zijn de vijf hoofdthema’s: rol, verwachtingen, communicatie, blik & handelen en plezier die worden belicht vanuit het perpectief van de coach, de ouders en de sporters.

 1. Workshop Sportcoaches in Perspectief: Het begint bij de coaches, die moeten het nut zien en de inhoud moet toepasbaar zijn. De coaches krijgen trainingsvormen waardoor zij verbinding maken met de sporters en ouders. Zij leren hoe het trainen van mentale vaardigheden: doelen stellen, zelfvertrouwen, concentratie, samenwerken een vast onderdeel wordt van hun fysieke training;
   
 2. Sport in Perspectief Online: Een online trainingsprogramma waarbij coaches in hun eigen tempo pedagogische en didactische vaardigheden leren voor het werken met jonge sporters en ouders. De coaches leren hoe zij zelfvertrouwen, plezier en prestaties stimuleren. Door: praktische voorbeelden, heldere theorie, didactische opbouw mentale trainingsvormen, filmpjes, artikelen en verdieping voor wie dat wil;
   
 3. Workshop Sportouders in Perspectief: Ouders bespreken welke mentale belemmeringen ze zien en waar zij als sportouders tegenaan lopen. Ouders krijgen oefeningen en tips: hoe kijk ik naar de sport van mijn kind, wat zeg je voor of na de wedstrijd (thuis, auto, langs de lijn), wat kun je beter doen of laten?
   
 4. Boek ‘Als je maar wint’: Ouders ontdekken waardoor hun kind soms druk voelt bij wedstrijden. De eerlijke verhalen zetten de ouders aan het denken: wat is mijn rol, hoe doe ik dat, hoe steun ik mijn kind en hoe houd ik het voor mijzelf plezierig? 
 5. Toolkit: Als reminder en voor de ouders die niet van lezen houden, zijn de hoofdthema’s visueel samengevat. Zo zien zij het dilemma en de oplossing in één plaatje.
 6. De Sport in Perspectief Veldtraining: Ouders, sporters en coaches gaan samen trainen. Door te sporten, plezier te maken en elkaar de spiegel voor te houden ontstaat er verbinding. Dit geeft ruimte vragen te stellen en samen af te spreken: hoe gaan wij elkaar versterken?

Sport in Perspectief biedt heldere toepassingen en inzichten om te komen tot een inspirerend sportklimaat, waarbij iedereen zijn rol en bijpassend gedrag leert inzien. Hoe mooi zou het zijn wanneer we met z’n allen kunnen bijdragen aan een positief sportklimaat waarin ieder kind tot op volwassen leeftijd nog actief bij een sportvereniging betrokken is. Wie weet levert het nog een paar succesvolle topsporters op ook!

–  Peter Blangé
Directeur Rotterdam Topsport en winnaar Olympisch zilver (1992) en goud (1996) volleybal

Met wie?