Voortgang

Hier zie je de voortgang van de online training. Klik op uitklappen. Je ziet dan: 

  • Welke toetsen heb ik  gemaakt?
  • welke opdrachten heb ik ingeleverd?
  • Hoe zijn deze beoordeeld
  • Welke certificaten heb ik gehaald? Als je opdracht is beoordeeld staat erachter (in blauw): beoordeeld.
  • Wanneer je op het kleine blauwe icoontje klikt rechts van de naam van de toets kan je je certificaat inzien