Sport in Perspectief

Het doel van Sport in Perspectief is kinderen duurzaam te motiveren voor sport, door het bevorderen van een positieve sportcultuur, doordat:

De club

 • Een pedagogische methodiek krijgt, die multimediaal aangeboden wordt en zich richt op zowel: trainers, ouders en sporters;
 • De inhoud op maat krijgt passend bij hun sport (niveau en soort sport);
 • Tools aangereikt krijgt waarmee zij een positieve sportcultuur kunnen continueren;
 • Positieve (gedrags)verandering van trainers, ouders en sporters gaat trainen op het veld, de baan, de mat of in het water.

Coaches, sporters en ouders

 • Zich bewust worden van hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een positieve beleving van sport;
 • Oefenen vanuit verschillende perspectieven naar sport te kijken (zichzelf-ander/winst-welzijn);
 • Mentale vaardigheden leren om met het competitieve element van sport om te gaan.

De coaches

 • Didactische en pedagogische scholing krijgen, die hen leert verbinding te maken met kinderen en ouders;
 • Mentale vaardigheden (zelfvertrouwen, concentratie, plezier) trainen tijdens hun fysieke training.

De ouders

 • Rolduidelijkheid krijgen;
 • Een spiegel krijgen voorgehouden door hun eigen kinderen;
 • Leren hoe zij hun kind positief stimuleren en steunen.

De sporters

 • Leren taakgericht te blijven bij wedstrijden, zodat ze zich  niet laten afleiden door hun ouders, de tegenstander of de scheidsrechter;
 • Mentale vaardigheden trainen waardoor zij vertrouwen in zichzelf opbouwen en plezier houden in sport bij succes en tegenslag;
 • Vanuit hun omgeving (ouders en trainer) positieve steun krijgen.

Sportbeleving train je samen op het veld, de baan, de mat of in het water.